Informpaĝo

Kijiva Esperanto-Semajno 2017.10.21-28.

Kijivaj esperantistoj invitas vin al belega kaj glora urbo Kijiv, por agrable kaj fruktodone pasigi la tempon en amika E-etoso.Loko. Kijiv – ĉefurbo de Ukrainio.
Tempo. Inter la 21-a kaj la 28-a de oktobro 2017.
Loĝado. En la hotelo en 2-lita ĉambro kontraü 18 EUR diurne, en 3-lita ĉambro  kontraü 15 EUR.
Manĝado. Estas memstara.
Programo. Interkona vespero; informado pri Esperanto al junularo de Kijivo; ekskursoj, piedmarŝoj al memorindaĵoj de la urbo…

Aliĝkotizo (EUR) ĝis la 1-a de septembro surloke
Ukrainio
2
 4
Ekssovetio  6  10
 B-landoj  10  15
 A-landoj  15  20

Kontribuantoj al la programo  havos rabaton laü interkonsento.

La organiza komitato:
Volodimir Hordijenko, ĉeforganizanto, loĝado.
Katerina Gradzion, interkona vespero.
Svetlana Pogorelaja, muzeoj.
Valentina Gradzion, ukraina vespero,
Oleh Pokotylo , vespero de rememoroj.

La aliĝkotizon bonvolu sendi ĝis la 1-a de oktobro - la limdato por aliĝo 
al Volodimir HORDIJENKO, p/k 35, Kijiv-133,UA-01133.
Kontaktaj telefonnumeroj kaj retadresoj:
Volodimir –  097 440-31-72; volodomir@ukr.net
Valentina -  096-493-92-22; gr1VA@ukr.net
Katerina  -  050-782-99-61; katrina10111990@yandex.ru
La 2-an informleteron ricevos aliĝintoj.

Bonvenon!