Aliĝilo

Karpata Esperanto-Semajno

Aliĝilo

    Persona nomo …………………………………………………

Familia nomo ……………………………………………….....

Naskiĝdato …………………………………..........................

Sekso ………………………………………….......................

Adreso ………………………………………………………....

Telefono / Fakso ……………………………........................

Retpoŝto ……………………………………..........................

Profesio ………………………………………........................

Mi partoprenos tuttempe:  Jes   

Mi partoprenos de la  …………..  ĝis la ……………………..

Mi mendos 3-fojan manĝadon:    Jes

Mi mendos tagmanĝon:    Jes

Mi ne mendos manĝadon:    Jes

Mi partoprenos tuttagan busekskurson al Lviv:  Jes 

Mi partoprenos tuttagan busekskurson al Karpata montaro:  Jes 

Lingvonivelo …………………………………………………....

Mi ŝatus kontribui al la programo per ………………………...

    Dato ……………………..         Subskribo ……………………

Laŭ la supra modelo plenigitan aliĝilon bonvolu sendi al: volodomir(ĉe)ukr.net